Mobirise

Doelgroep

Resultaat gericht werken is een treveden gevoel

Iedereen die zorg nodig heeft in de thuissituatie kunt u terecht bij Maatwerk Zorg Coaching. Samen met de verpleegkundige wordt de zorg in kaart gebracht en een indicatie opgesteld. Maatwerk Zorg Coaching is er voor iedereen die zorg nodig heeft, u kunt dan ook rechtstreeks contact met ons opnemen voor iedere gewenste vorm van hulp.


Wij bieden zorg voor verschillende doelgroepen. Zorg voor tijdelijke of langdurige zorg en behandeling, die diverse aspecten combineert:


  • Wonen
  • Verzorging
  • Begeleiding
  • Verpleging
  • Welzijn

Maatwerk Zorg Coaching is met name gespecialiseerd in mensen met gedragsproblematiek en LVG en MVG problematiek, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrie en dementie. Maatwerk Zorg Coaching volgt hierin regelmatig bijscholing en heeft ruime ervaring in thuissituaties. Maatwerk zorg coaching staat voor resultaat gericht werken want dat is voor ons een tevreden gevoel!